digital-art-4864691_1920

Upravljanje poslovnim projektima predstavlja skup znanja, vještina, tehnika i alata pomoću kojih se dolazi do ispunjena postavljenih projektnih zahtjeva. Implementacija IT projekt ili skupa projekata koordinira se prema zahtjevima klijenata temeljem dogovorenih parametra troška, kvalitete i vremena kroz tri osnovne živote faze projekta; početna faza ili faza dizajniranja, faza implementacije ili provedbe projekta, i faza zaključivanja projekta.

Obzirom na rapidne promjene IT industrije posebna se pozornost usmjerava na fleksibilan odnosno agilan pristup vođenju projekta koji pretpostavlja i očekuje konstantne promijene i nadogradnje.

Upravo zbog toga projektni tim BFS intelligence-a primjenjuje fleksibilan i otvoren pristup za promjene i zahtjeve klijenta, te je spreman odgovoriti svim zahtjevima tržišta.