cyber-security-3443625_1920

Temeljem propisanih normi, smjernica i specifikacija za upravljanje informacijskom sigurnošću BFS tim certificiranih IT revizora provjerava zrelost informacijskog sustava i usklađenost sa regulatornim obavezama.

Pregledom dokumentacije, ispunjavanjem upitnika, intervjuima sa odgovornim osobama za područje kibernetičke sigurnosti te izravnim uvidima u izvršavanje propisanih kontrola upravljanja provodi se temeljita analiza lokalnog i cloud okruženja.

Uzimajući u obzir specifičnosti poslovnih procesa kao i rezultata dobivenih analiza stanja informacijskog sustava, donose se preporuke za unapređenje kibernetičke sigurnosti na razini organizacije, procesa, ljudi i tehnologija.